ข้อมูลทั่วไป 14 จังหวัดภาคใต้

กระบี่
กระบี่
8 อำเภอ
53 ตำบล
ชุมพร
ชุมพร
8 อำเภอ
20 ตำบล
ตรัง
ตรัง
10 อำเภอ
87 ตำบล
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
23 อำเภอ
170 ตำบล
นราธิวาส
นราธิวาส
13 อำเภอ
77 ตำบล
ปัตตานี
ปัตตานี
12 อำเภอ
115 ตำบล
พังงา
พังงา
8 อำเภอ
48 ตำบล
ยะลา
ยะลา
8 อำเภอ
58 ตำบล
สตูล
สตูล
7 อำเภอ
36 ตำบล
พัทลุง
พัทลุง
11 อำเภอ
65 ตำบล
ระนอง
ระนอง
5 อำเภอ
30 ตำบล
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
19 อำเภอ
131 ตำบล
ภูเก็ต
ภูเก็ต
3 อำเภอ
17 ตำบล
สงขลา
สงขลา
16 อำเภอ
127 ตำบล
Image
Image

ข้อมูลทั่วไป

             ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่รวม 73,848 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่ 2 ด้าน คือ ตะวันออกด้านอ่าวไทย และตะวันตกด้านทะเลอันดามัน จังหวัดพัทลุงและจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลภายนอก ชายหาดฝั่งอ่าวไทยเกิดจากการยกตัวสูง มีที่ราบชายฝั่งทะเลยาว เรียบ กว้าง และน้ำตื้น ทะเลอันดามันมีชายฝั่งยุบต่ำลง มีที่ราบน้อย ชายหาดเว้าแหว่ง เป็นโขดหิน มีหน้าผาสูงชัน
     ภูมิประเทศของภาคใต้เต็มไปขุนเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของภูมิภาค เช่น จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ โดยมีจุดสูงสุดของภาคใต้อยู่ที่ ยอดเขาหลวง 1,835 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
พื้นที่
พื้นที่
73,848 ตร.กม. (28,513 ตร.ไมล์)
ประชากร (2565)
ประชากร (2565)
9,497,866 คน
(330 คน/ตร.ไมล์)