ข้อมูลทั่วไป 11 รัฐประเทศมาเลเซีย

กลันตัน
กลันตัน
เมืองหลัก :โกตาบารู
พื้นที่ : 17,100 ตร.กม.
เกดะห์
เกดะห์
เมืองหลัก : อาโลร์เซอตาร์
พื้นที่ : 9,500 ตร.กม.
มะละกา
มะละกา
เมืองหลัก : มะละกา
พื้นที่ : 9,500 ตร.กม.
เนกรีเซมบีลัน
เนกรีเซมบีลัน
เมืองหลัก : เซอเริมบัน
พื้นที่ : 6,686 ตร.กม.
ปะหัง
ปะหัง
เมืองหลัก : กวนตัน
พื้นที่ : 35,965 ตร.กม.
เปรัก
เปรัก
เมืองหลัก : อีโปะฮ์
พื้นที่ : 20,976 ตร.กม.
ปีนัง
ปีนัง
เมืองหลัก : จอร์จทาวน์
พื้นที่ : 1,048 ตร.กม.
ตรังกานู
ตรังกานู
เมืองหลัก : กัวลาเตอเริงกานู
พื้นที่ : 13,035 ตร.กม.
ปะลิส
ปะลิส
เมืองหลัก : กางาร์
พื้นที่ : 819 ตร.กม.
ยะโฮร์บาห์รู
ยะโฮร์บาห์รู
เมืองหลัก : ยะโฮร์บาห์รู
พื้นที่ : 19,166 ตร.กม.
สลังงอร์
สลังงอร์
เมืองหลัก : ชะฮ์อาลัม
พื้นที่ : 8,104 ตร.กม.
Image
Image

ข้อมูลทั่วไป

      มาเลเซีย (มลายู: Malaysia) เป็นประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยรัฐ 13 รัฐ และดินแดนสหพันธ์ 3 ดินแดน และมีเนื้อที่รวม 330,803 ตารางกิโลเมตร (127,720 ตารางไมล์) โดยมีทะเลจีนใต้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่ มาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก มาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลร่วมกับไทย และมีพรมแดนทางทะเลร่วมกับสิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย มาเลเซียตะวันออกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลร่วมกับบรูไนและอินโดนีเซีย และมีพรมแดนทางทะเลกับร่วมฟิลิปปินส์และเวียดนาม เมืองหลวงของประเทศคือกัวลาลัมเปอร์ ในขณะที่ปูตราจายาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ด้วยประชากรจำนวนกว่า 30 ล้านคน มาเลเซียจึงเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 42 ของโลก ตันจุงปีไย (Tanjung Piai) จุดใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทวีปยูเรเชียอยู่ในมาเลเซีย มาเลเซียเป็นประเทศในเขตร้อน และเป็นหนึ่งใน 17 ประเทศของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยิ่ง (megadiverse country) โดยมีชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นเป็นจำนวนมาก
         มาเลเซียเป็นประเทศพหุชาติพันธุ์และพหุวัฒนธรรมซึ่งมีบทบาทอย่างมากในด้านการเมือง ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดมีเชื้อสายมลายู โดยมีชนกลุ่มน้อยกลุ่มสำคัญคือ ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย และชนพื้นเมืองดั้งเดิมกลุ่มต่าง ๆ รัฐธรรมนูญประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ก็ยังให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิม ระบบรัฐบาลมีรูปแบบคล้ายคลึงกับระบบรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ ระบบกฎหมายมีพื้นฐานอยู่บนระบบคอมมอนลอว์ ประมุขแห่งรัฐเป็นพระมหากษัตริย์หรือที่เรียกว่ายังดีเปอร์ตวนอากง ทรงได้รับเลือกจากบรรดาเจ้าผู้ครองรัฐในมาเลเซียตะวันตก 9 รัฐ โดยทรงดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ส่วนหัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรี


พื้นที่
พื้นที่
330,803 ตร.กม. (127,724 ตร.ไมล์)
ประชากร (2565)
ประชากร (2565)
32,770,600 คน
(98 คน/ตร.ไมล์)