ข้อมูลทั่วไป 10 จังหวัดประเทศอินโดนีเซีย

อาเจะห์
อาเจะห์
เมืองหลัก : บันดาอาเจะฮ์
พื้นที่ : 58,375 ตร.กม.
บังกาเบลิตุง
บังกาเบลิตุง
เมืองหลัก : ปังกัลปีนัง
พื้นที่ : 16,424.14 ตร.กม.
เบิงกูลู
เบิงกูลู
เมืองหลัก : จังหวัดเบิงกูลู
พื้นที่ : 19,919.33 ตร.กม.
จัมบี
จัมบี
เมืองหลัก : จัมบี
พื้นที่ : 50,058.16 ตร.กม.
ลัมปุง
ลัมปุง
เมืองหลวง : บันดาร์ลัมปุง
พื้นที่ : 35,376 ตร.กม.
สุมาตราเหนือ
สุมาตราเหนือ
เมืองหลัก : เมดาน
พื้นที่ : 72,981.23 ตร.กม.
เรียว
เรียว
เมืองหลัก : เปอกันบารู
พื้นที่ : 87,023.66 ตร.กม.
สุมาตราตะวันตก
สุมาตราตะวันตก
เมืองหลัก : ปาดัง
พื้นที่ : 42,012.98 ตร.กม.
เกาะเรียว
เกาะเรียว
เมืองหลัก : ตังจุงปีนัง
พื้นที่ : 8,201.72 ตร.กม.
สุมาตราใต้
สุมาตราใต้
เมืองหลัก : ปาเล็มบัง
พื้นที่ : 91,592.43 ตร.กม.
Image
Image

ข้อมูลทั่วไป

    อินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย: Indonesia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย: Republik Indonesia) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวหรือกาลีมันตัน (Kalimantan), ประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินีหรืออีรียัน (Papua) และประเทศติมอร์-เลสเตบนเกาะติมอร์ ประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ได้แก่ สิงคโปร์, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, ออสเตรเลีย, ปาเลา, และอินเดีย (หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์) อินโดนีเซียยังเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 14 ของโลกด้วยพื้นที่ 1,904,569 ตารางกิโลเมตร (735,358 ตารางไมล์) และมีประชากรราว 278 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 4 ของโลก โดยกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่เกาะชวาและยังเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
     หมู่เกาะทั้งหมดของอินโดนีเซียเป็นดินแดนการค้าหลักในภูมิภาคมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 เริ่มต้นตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัยและต่อมาจนถึงอาณาจักรมัชปาหิตซึ่งทำการค้ากับชาวจีนแผ่นดินใหญ่และพ่อค้าจากอนุทวีปอินเดีย ส่งผลให้ประชากรท้องถิ่นค่อย ๆ ซึมซับอิทธิพลจากต่างประเทศตั้งแต่ศตวรรษแรก ๆ และได้มีการแผ่ขยายของศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาจนเกิดความเจริญรุ่งเรือง ต่อมาพ่อค้านิกายซุนนีและลัทธิศูฟีได้นำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่และได้มีอิทธิพลต่อคนในสังคมจนกลายเป็นศาสนาหลักมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมโดยนักสำรวจชาวยุโรป
พื้นที่
พื้นที่
1,904,569 ตร.กม. (735,358 ตร.ไมล์)
ประชากร (2563)
ประชากร (2563)
270,203,917 คน
(365.2 คน/ตร.ไมล์)